Vzgoja za poklic

Projekt Vzgoja za poklic se izvaja od junija 2016 in bo potekal do avgusta 2018. Glavni namen projekta je dvig zaposljivosti mladih, znotraj projekta pa je vzpostavljen program, ki poteka v treh ciklih.

Program je namenjen mladim od 18 – 29. leta starosti, ki odkrivajo svoje poslanstvo in stopajo na trg dela. Omogoča razvijanje kompetenc in jim pomaga ustvarjati poklicno pot, na kateri bodo svoje poslanstvo lahko uresničevali.

Si star od 18. – 29. let? Zaključuješ študij in iščeš službo? Potem je program kot nalašč zate! Pridružiš se lahko kadarkoli. Program pa je brezplačen. Več informacij in prijavnico za vključitev v projekt najdeš na spletni strani Vzgoje za poklic.

URADNA STRAN VZP

Cikel programa VZP nudi:

OSEBNI PRISTOP, ki pomaga s pomočjo različnih orodij posamezniku razmišljati o tem kaj potrebuje za razvoj svoje poklicne poti.

DELO Z MENTORJEM udeležencu omogoča pripravo akcijskega načrta, mentor pa ga usmerja in spodbuja pri uresničevanju.

USPOSABLJANJA, ki jih izvajajo vrhunski izvajalci. Usposabljanja mlade opremijo s kompetencami mehkih veščin in kompetencami, ki so potrebne pri vstopu ter raziskovanju na trgu dela.

MOTIVACIJSKE GOVORE oziroma zanimive življenjske in poklicne zgodbe uspešnih ljudi, ki so našli svoje poslanstvo in imajo pogum uresničevati svoje sanje.

IZKUŠNJE na delovnem mestu. Delodajalci iz vse Slovenije ustvarjajo prihodnost skupaj z nami in mladim nudijo priložnost opravljanja delovne prakse oziroma opazovanja delovnega procesa.

Priložnost mreženja z delodajalci in med udeleženci popelje mlade korak bližje svojemu poklicu.

Program se izvaja v treh ciklih, a se kot že omenjeno lahko skavti in neskavti priključijo v kateremkoli trenutku.

  1. cikel: december – maj 2017
  2. cikel: junij – november 2017
  3. cikel: december – maj 2017