Poslanstvo

Poslanstvo ZSKSS je s pomočjo skavtske metode prispevati k polnemu telesnemu, spoznavnemu, duhovnemu, čustveno-motivacijskemu, moralnemu in družbenemu razvoju mladih ljudi, da bodo lahko postali zrele osebnosti, odgovorni državljani ter dejavni člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti.

Temelj našega vzgojnega delovanja je devet vrednot, ki jih uresničujemo na šestih področjih osebnostnega razvoja, prilagojenih starosti članov. Vrednote vzgajanja so: optimizem in veselje od življenja, čut za drugega, prijateljstvo, ljubezen, telesno, duševno in duhovno zdravje ter samospoštovanje, svoboda, odgovornost in kritično mišljenje, ustvarjalnost in pobudništvo, spoštljiv odnos do narave, čut do domovine in odnos do družbe, povezanost s svetom, vera in pripadnost Cerkvi.

VZGOJNI NAMEN

Vsaka tri leta v Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov postavimo skupno usmeritev, ki nas vodi pri vzgojnem načrtovanju v vejah in stegih ter pri pripravi vzgojnega programa na ravni združenja.

Z vzgojnim namenom želimo pri članih doseči vzgojno spremembo, ki bo v skaldu s poslanstvom in vizijo Združenja in bo vplivala tako na posameznika kot tudi vejo, steg, Združenje ter družbo nasploh. Da bi se to zgodilo, pa mora Združenje "dihati" kot celota, tudi s pomočjo vzgojnega namena.

Vzgojni namen za dobo 2015 - 2018 se glasi:

Skavti bomo v letih 2015 - 2018 vzgajali za odgovornost do sebe, skavtstva in družbe.

Odgovornost do SEBE: Vzgoja za lasten razvoj, rast in odločitve. Ozaveščanje, osmišljanje in udejanjanje samovzgoje.

Odgovornost do SKAVTSTVA: Vzgoja za pripadnost Združenju, katoliškemo skavtstvu in skavtskemu gibanju v celoti. Skrb za delovanje lastne organizacije in pristno skavtsko metodo, prizadevanje za rast in promocijo učinkov skavtstva.

Odgovornost do DRUŽBE: Vzgoja k zavedanju, da smo vsi del neke skupnosti (družine, lokalne, nacionalne, globalne, Cerkve). Vzgoja za odgovorno in dejavno državljanstvo.

Otroci in mladi se tedensko srečujejo v malih skupinah in prevzemajo odgovornosti, ki ustrezajo njihovi starosti, pripravljenosti. Potem pa je tu še cel kup izzivov, potepov, zimovanje, poletno taborjenje, dvodnevni izleti, projekti, kot so Luč miru iz Betlehema, Dan Zemlje, sodelovanje z lokalno skupnostjo...

Skavti delamo in vzgajamo s pomočjo skavtske metode:

  • obljuba in skavtski zakoni.
  • Delo v majhnih skupinah
  • Učenje z delom
  • Simbolna govorica
  • Dejavni odnos med mladim in odraslim
  • Dejavnosti na prostem
  • Samovzgoja
  • Služenje v družbi

Ti elementi se prepletajo v vseh skavtskih dejavnostih – vsi skupaj predstavljajo skavtsko metodo. Skavtska metoda je dobro preizkušena po vsem svetu in je pedagoško utemeljena kot preventivni sistem.