4. MEPI forum - Skavti prvi vključujemo MEPI program.

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov je podpisalo pogodbo o izvajanju programa MEPI (Mednarodno priznanje za mlade), ki je mednarodni program osebno socialnega razvoja in vključuje mlade med 14. in 25. letom starosti ter jih spodbuja k večji odgovornosti za lasten osebnostni in poklicni razvoj. Tako smo postali prva članska organizacija, ki je v svoj program vključila tudi MEPI kot eno od možnosti osebnega napredovanja.

MEPI je pod imenom »Priznanje vojvode Edinburškega«, ustanovil Vojvoda Edinburški skupaj z dr. Kurtom Hanom in Lordom Huntom. Program je netekmovalen in spodbuja k vztrajnosti, odgovornosti do samega sebe in družbe. Precej je podoben skavtski metodi v smislu, da mlade spodbuja čas kvalitetno preživljati na prostem, s ciljem, da odkrijejo in usmerijo svoj potencial.

Irena Mrak Merhar, načelnica skavtov je povedala: »S podpisom pogodbe pridobita oba partnerja. Skavti pridobijo sistematičnost v procesu osebnega spremljanja posameznika ter sledenja doseganju osebnih ciljev, nadgradnjo na področju načrtovanja pustolovskih odprav ter bogat nabor trdih veščin. Hkrati je program MEPI odličen način za privabljanje tistih skavtov, ki so svojo aktivno pot v skavtstvu že zaključili. Kot MEPI mentorji ali področni inštruktorji lahko namreč svoje skavtsko znanje delijo z mlajšimi ter tako ostajajo povezani s skavtskim življenjem. Na drugi strani Zavod MEPI pridobi izkušene mladinske voditelje, ki delujejo po principu mladi za mlade in so mladim blizu tudi zaradi vrednot, ki jih živijo. Baza potencialnih mepijevcev se močno poveča, saj Skavti v program vabijo svoje številno članstvo, staro od 14 do 25 let, s področja celotne Slovenije. Številne že izvedene odprave, ki so jih Skavti po Sloveniji in v tujini v sedemindvajsetih letih načrtovali in prehodili, pa nudijo bogat nabor izkušenj, znanj in praktičnih podatkov.«

Neda Kajfež, Nacionalna koordinatorka Programa MEPI je izjavila: » Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov so kot eden izmed ključnih akterjev v mladinskem sektorju v slovenskem prostoru nov kanal, ki omogoča širši dostop do Programa MEPI slovenski mladini. S svojimi izkušnjami, znanjem, organiziranostjo ter razvejano mrežo članstva predstavlja neprecenljivo vrednost in priložnosti  za prihodnji razvoj programa tako doma kot v tujini.« 

Celje 30. 6. 2017 – Potekala je slovesna predaja licenc, ki sta jo izvedli načelnica skavtov, Irena Mrak Merhar in direktorica Zavoda MEPI Slovenije, Andreja Anžur Černič. Partnerskim organizacijam se je podelilo 20 licenc. Zahvalo je prejela tudi skavtinja Barbara Tehovnik za velik doprinos pri sodelovanju in povezovanju partnerskih organizacij.