Napovednik dogodkov za skavtsko leto 2017/2018

SLEDI SLÉDI – vabilo na vseslovensko skavtsko romanje

V soboto, 21. 4. 2018, se bomo vsi slovenski skavti odpravili na romanje ter ga zaključili s skupno sveto mašo. Na oltar želimo postaviti vse svoje delo in se želimo zahvaliti Bogu za prehojeno pot ter prositi, da bi nam bilo tudi vnaprej vselej dano najti pravo sled.

Poromali bomo na tri slovenska romarska središča. Skavti iz štajerske regije bodo romali na Ptujsko Goro, primorski skavti na Sveto Goro, skavti iz ljubljanske regije pa na Brezje. Romanje bomo začeli ob 11.00, skupaj bo na ta dan romalo več kot 3000 skavtov. Ob 17.00 pa bo na vseh treh lokacijah potekala sveta maša, ki se jo bodo udeležili tudi bivši skavti, družine, prijatelji in podporniki. Na Brezjah bo maševal škof Andrej Glavan, na Ptujski Gori škof Peter Štumpf in na Sveti Gori Slavko Rebec.

Z romanjem bomo skupaj rekli hvala za vse brate skavte in sestre skavtinje in za vse skavtske dogodivščine. Praznovali bomo obletnico našega Združenja in prosili, da bi kot organizacija rasli in znali slediti sledi Božje poti ter s hvaležnostjo v srcu prosili, da bi znali biti odgovorni do naše Zemlje.

Na romanje se pripravljamo že celo leto. Vsak steg so obiskali leseni kipci apostolov, ki so nas s svojim pričevanjem povezali in vabili, da sledimo sledi. In res bomo šli – po sledeh apostolov in našega Združenja.

Skavti kot organizacija rastemo, se prenavljamo, izboljšujemo, zremo v prihodnost in ostajamo hvaležni za pot, ki smo jo prehodili. Z okoli 5.000 aktivnih članov in 820 voditeljev v krajevnih enotah po vsej Sloveniji smo ena največjih mladinskih organizacij v državi. Želimo opozoriti na naše delo, saj smo dejansko največja mladinska katoliška organizacija v Sloveniji. Opozoriti želimo tudi na možnosti mladinske pastorale v skavtskem gibanju in spodbuditi duhovnike in mladinske skupine k soustvarjanju kvalitetnega programa za mlade. V pričakovanju prihajajoče sinode o mladini želimo narediti čim več za duhovnost mladih ter pripraviti slovenski mladinski katoliški prostor na sinodo.

Vabimo vas, da se nam na ta dan pridružite pri sveti maši ob 17.00 na Brezjah, Sveti Gori ali Ptujski Gori. Vse pa tudi prosimo, da se nam pridružite v molitvi za mlade, da bomo imeli moč, pogum in možnost slediti pravi sledi in najti svojo poklicanost v svetu.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tukaj se nahajajo napovedniki vseh dogodkov za skavtsko leto 2016/2017. Seznam se bo s časom spreminjal, posodabljal in dopolnjeval.

22.4.
Dan Zemlje
V tropu za skavtsko okoljsko vzgojo smo pripravili nekaj konkretnih predlogov, ki lahko koristijo pri pripravi aktivnosti ob Dnevu Zemlje. Skupaj bomo ustvarili mrežo aktivnosti po vsej Sloveniji in na konkretni ravni pokazali, kako skavti prispevamo v dobro okolja in trajnostnega razvoja. Vsak steg bo izbral ono od treh področij, ki se mu zdi najbolj pomembno (odpadki, onesnaževanje voda ali mobilnost). Vsaka veja (starostna skupina) izmed predlogov bo izbrala eno ali več dalj trajajočih aktivnosti, s katerimi se bo pripravila na dan zemlje.
24.4. - 26.4.
Srečanje duhovnih asistentov ICCS in ICCG - Mednarodna konferenca katoliških skavtov in mednarodna konferenca katoliških skavtinj
Tema konference je dolžnost do Boga. Kaj so o tem rekli na medverskem simpoziju pri svetovni skavtski organizaciji in izmenjava praks v skavtskih organizacijah s tega področja. Priprava skupnih predlogov za svetovno skavtsko konferenco 2017.
Izmenjava izkušenj in pregled dejavnosti ki so nastale ob dokumentu papeža Frančiška: Laudato si. Kako s predlogi iz okrožnice »Laudato si« delovati v sodobnem svetu.
Več informacij trenutno ni...
6.5.
IV izziv
Glavni namen IV IZZIVa 2017 je krepiti odgovornost do sebe. Izvidniki in vodnice (mladi od 11-16 let) so v začetku januarja 2017 dobili knjižico z različnimi izzivi iz področij sovzgoje, duhovnosti, dobrih del, varovanja narave, pametne uporabe elektronskih naprav, interesnih veščin in izzivov, ki od izvidnika zahtevajo pogum.
Rdeča nit je »Poj si pesem«, saj želimo izpostaviti optimizem in veselje v vsakršni situaciji in jih spodbuditi, da se vsake naloge lotevajo s smehom na obrazu. Osmi skavtski zakon se namreč glasi "Skavt (skavtinja) si v težavah žvižga in poje."
Poleg knjižice izzivov za katere imajo 3 mesece časa, morajo izpolnjevati mesečne e-izzive izvidnikov in vodnic na FB strani (3 izzivi), ki so kratki, jih spomnijo na aktualne praznike ali letne čase. Nujno se morajo pri oddaji izzivov držati časovnih rokov in stvari narediti temeljito.
Tisti, ki bodo opravili vse izzive in pravočasno oddali knjižico izzivov se bodo lahko udeležili končnega dogodka, ki bo v soboto, 6. maja 2017 v Ljubljani.
Zaključni dogodek je nagrada za trud, prizadevanje in osebni napredek. Pričel se bo s skavtsko sveto mašo, ki bo precej razgibana, mladinska in nadaljeval v glasbeni koncert. S tem bomo glavni naslov »Poj si pesem« pripeljali do konca. Izvidnikom pa omogočili rajanje in spoznavanje sovrstnikov. Poleg tega bo na dogodku prostor za izmenjavo izkušenj, ki so jih pridobili z izpolnjevanjem izzivov in čas za podelitev priznanj.
IV IZZIV vsako leto pripravlja Trop za IV IZZIV, ki menjuje svoje člane. Letos je to 5 voditeljev iz različnih stegov: Martin iz Ljubljane 5, Mirjam iz Železnikov 1, Jakob iz Breznice 1, Gregor iz Novega mesta 1 in Tjaša iz Krškega 1.
Na samem dogodku pa pri izvedbi programa pomagajo voditelji, ki pripeljejo izvidnike na dogodek.
10.5. - 14.5.2017
International Sharing meeting GLOBALNO UČENJE - ZSKSS gosti 70 tujih skavtov in strokovnjakov
Skavti že tretje leto sodelujemo v partnerski mreži 11 organizacij, ki pripravlja in izvaja programe za globalno učenje. Gradimo na prijateljstvu 48-milijonske svetovne skavtske bratovščine ter vplivu, ki ga ima le-ta na življenje mladih v današnjem času. Trudimo se odkrivati še neodkrite potenciale mladih na področju prispevanja k bolj odgovorni in trajnostni družbi. V maju gostimo slovenski skavti 70 udeležencev iz 7 držav v osrčju Triglavskega narodnega parka, v Planici. Zbrali se bodo tako trenerji, aktivni v evropskih mladinskih organizacijah kot tudi različni predstavniki nevladnih organizacij s področja trajnostnega razvoja in človekovih pravic. Pripravljamo vsebinsko bogat in motivacijski program, s katerim bomo poskušali premakniti ozaveščenost in odgovornost udeležencev do sebe, svoje okolice in sveta kot takega na višjo raven.
27.5.
Odbitek
Odbitek je skavtski turir v odbojki na mivki. Prvič je bil organiziran leta 2006, ko se je v Mozirju srečalo okrog 70 skavtinj in skavtov iz različnih koncev Slovenije.
Po nekajletnem premoru se je turnir znova zgodil pomladi leta 2012, nato pa še leta 2013, 2015 in 2016.
Osrednja cilja dogodka sta druženje in šport. To sta dva dovolj zgovorna in dobra razloga, da se mladi vsako leto srečajo v Mozirju. Glede na udeležbo v zadnjih letih (okrog 100 udeležencev na Odbitku 2016) lahko rečemo, da cilja dosegamo, saj se skavti od blizu in daleč radi udeležujejo omenjenega tekmovanja.
Poudariti je potrebno tudi, da ta dogodek organizirajo mladi za mlade (za svoje vrstnike). S tem se učijo projektnega načrtovanja, organizacije in hkrati prevzemajo odgovornost ter tako osebno rastejo.
Tudi letos popotniki in popotnice Predalpskih skavtov (steg Mozirje 1) vabimo na Odbitek, ki bo potekal v Mozirju pri župnišču, na odbojkarskem igrišču. Pričetek je ob 9:00. Maksimalno število ekip na turnirju je 12.
Tekmovalno ekipo mora sestavljati 5 oseb, od tega morata biti vsaj 2 osebi ženskega spola (vsi člani/-ce ekipe morajo biti skavti/-nje).
2.6. - 4.6.
ICCG usposabljanje za IO, duhovne asistente
Gre za seminar, ki ga pripravlja Mednarodna konferenca skavtinj z naslovom »Mir v nas«.
»Stojte torej prepasani okoli ledij z resnico, oblečeni v oklep pravičnosti in z nogami, obutimi v pripravljenost za oznanjevanje evangelija miru. (Ef 6, 14-15)«.
Več informacij trenutno ni...
17.7.-23.7.
Kvadej
Kvajdej je tradicionalen tabor vseh gorenjskih čet, ki ga vsak IV doživi le enkrat. Organiziramo ga namreč na vsakih 5 let. Prvi Kvajdej je bil organiziran leta 1997. Letošnji Kvajdej je tako že 5. po vrsti. Namen tabora je v osnovi druženje in spoznavanje gorenjskih skavtov. Kvajdej 2017 bomo ustvarjali s posebnim poudarkom na razvijanju in negovanju občutka odgovornosti do sebe, skavtstva in družbe.
Tam se boste srečevali z izvidniki in vodnicami ter njihovimi voditelji in klanovci iz kar 12 gorenjskih čet. To so čete iz Poljanske doline, Domžal, Homca, Komende, Breznice, Kamnika, Kranja, Žirov, Škofje Loke, Radovljice, Železnikov in Moravč.
Pričakujemo okoli 360 udeležencev, 41 voditeljev in 38 članov osebja, skupaj torej več kot 430 gorenjskih skavtov na kupu!
Več:
20.7.-30.7.
Emonada
Skupni tabor petih ljubljanskih stegov.
Poletje se bliža in z njim prvi skupni tabor vseh ljubljanski stegov. Od 20. - 30. julija 2017 bomo ustvarjali novo zgodbo za spomine na naše skavtske dni. Začetni del tabora bomo preživeli ločeno po vejah, zaključili pa ga bomo skupaj v Bočni pri Gornjem Gradu.
Emonada je potovanje skozi čas. Spoznavali bomo Ljubljano in kaj se je z njo dogajalo v času koliščarjev, v srednjem veku, v obdobju Franceta Prešerna pa vse do danes. A to ni edini namen našega skupnega tabora. Člani naših stegov se želimo med seboj dobro spoznati in s tem začeti bolj enotno in povezano delovanje.
Priprava na Emonado bo potekala vse do poletnega tabora. Skozi leto bomo sodelovali na različnih skupnih aktinostih in ustvarjali prijateljsko vzdušje. Med počitnicami se bomo dobili v Bočni pri Gornjem Gradu in po okolici. Emonado bomo začeli ločeno po posameznih vejah, saj so po skavtskem načinu vzgoje za posamezna starostna obdobja predvidene različne aktivnosti. Zadnjih nekaj dni pa bomo vsi preživeli na tabornem prostoru čete in skupaj zaključili tabor.
Več:
30.9.-1.10.
Državna srečanja voditeljev
Vsak marec in november (letos pade prvi dan izjemoma že septembra), se zberejo voditelji posamičnih starostnih skupin (vej) na državnih srečanjih. Izjema so voditelji volčičev in volkuljic, ki svoje srečanje imenujejo "državni posvet starih volkov". Voditelji vsake starostne veje se srečajo na svoji lokaciji (vsega skupaj so tako 4 lokacije), kjer izvajajo program. V program so vključene izobraževalne delavnice, osebna spremljanja, okrogle mize, itd.
14.10.-15.10.
Jakec
Največje skavtsko orientacijsko tekmovanje v Sloveniji. Vsako leto združi skavte iz celotne Slovenije, kjer tekmujejo v teoretičnem in praktičnem znanju orientacije, manjši poudarek je pa dan tudi na ostale skavtske veščine v obliki nalog na kontrolnih točkah.
4.11.-5.11.
Svet Združenja
Delegati in državna vodstva ZSKSS se 2x letno srečajo na svetu Združenja. Tam odločajo o pomembnih odločitvah znotraj organizacije, potrjujejo nove sklepe, podajajo predloge za izboljšave, itd.
18.-26.11.
Teden globalnega učenja
Teden globalnega učenja bo letos potekal med 18. in 26. novembrom 2017. Tema bodo cilji trajnostnega razvoja, pod sloganom: Moj svet je odvisen od nas (delovni prevod My world depends on us).
Po zadnjih informacijiah naj bi pred oz. med poletjem dobili tudi promocijski video, ki bi pojasnjeval letošnji TGU. Aktivnosti koordinirajo v Centru Sever-Jug Sveta Evrope, ki vodi akcijo na EU ravni. V Sloveniji so naš vezni člen z njimi sodelavci na Slogi - platformi.
16.12.
Sprejem Luči miru iz Betlehema na Dunaju
Skavti, odrasli skavti in zamejski skavti, se vsako leto podamo na Dunaj in tam prevzamemo plamen miru, ki ga potem ponesemo v slovenijo. Vsako leto ta plamen spremljata geslo in poslanica, ki ljudi spodbujata k miru in dobrodelnosti. Luč miru bo letos že 27ič prišla v Slovenijo in od vsega začetka jo domov prinašamo prav skavti.
V okvirju akcije vsako leto tudi obiščemo predstavnike naše države (Predsednik RS, Predsednik vlade RS, državni zbor, generalno policijsko upravo, vojaški štab, itd.) ter tudi njim osebno izročimo plamen in sporočilo miru.
17.12.
Regijski sprejemi Luči miru iz Betlehema
Plamen miru se ob prihodu v Slovenijo ponese na 3 lokacije, da se na isti dan podeli v primorski, ljubljanski in mariborski regiji. Točne lokacije še trenutno niso znane. Tam plamen prevzamejo lokalne enote (stegi) in ga ponesejo v svoj kraj in njegov okoliš.