Razpis za zaposlitev

Razpisujemo novo delovno mesto strokovnega sodelavca za komunikacijo, in sicer za obdobje 15 mesecev in začetkom dela 1. 10. 2018.

Izvršni odbor Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS)

razpisuje delovno mesto strokovnega sodelavca za komunikacijo

za obdobje  od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2019 (15 mesecev).

Zaposlitev na projektu RAST – rast, aktivacija, struktura, trajnost prostovoljstva

v mladinskih organizacijah bo subvencionirana s strani MJU v okviru JR razvoj in 

profesionalizacija NVO in prostovoljstva.

Osnovni pogoji:

-          zaključena vsaj 7. stopnja izobrazbe (univerzitetni program oz. 2. bolonjska stopnja)

ali

-          najmanj 5 let delovnih izkušenj v nevladnem sektorju ali na področju dela, ki je predmet tega razpisa (izkušnje so lahko prostovoljske); 

-          osnovno računalniško znanje (MS Office, e-pošta, internet).

Naloge strokovnega sodelavca:

-       skrb za rast in podporo lokalnim enotam in vodjem lokalnih enot;

-       skrb za razvoj ter pripravo gradiv in drugih pripomočkov, povezanih s podporo, koordinacijo in usposabljanjem mladinskih voditeljev (prostovoljcev);

-       skrb za promocijo in podporo mladim pri vzpostavljanju lokalnega mladinskega organiziranja;

-       oblikovanje in implementacija komunikacijske strategije;

-          odgovornost za informiranje in obveščanje  ter komuniciranje z različnimi ciljnimi skupinami;

-          druge naloge po navodilih vodstva.

Dodatni prednostni kriteriji:

-          izkušnje s področja promocije in komunikacije z različnimi javnostmi;

-          poznavanje organiziranosti in delovanja ZSKSS;

-          izkušnje in/ali poznavanje prostovoljstva in mladinskega dela.Zaposlitev bo za polni delovni čas 40 ur tedensko. Izbrani kandidat bo delo opravljal na tajništvu ZSKSS in tudi na terenu.                                                                                                                                                                                  

Vlogo skupaj z življenjepisom pošljite do 15. septembra 2018 (do 24.00) na sabina.rupnik@skavt.net s pripisom »Razpis za strokovnega sodelavca za komunikacijo«.  Najustreznejši kandidati bodo povabljeni na razgovor.

 

Izvršni odbor si pridržuje pravico, da na razpisu ne izbere nobenega kandidata.